אירועים ב-20.11.20 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה