אירועים ב-28.10.20 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה