אירועים ב-22.10.20 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה