אירועים ב-21.10.20 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה