אירועים ב-15.10.20 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה