אירועים ב-14.10.20 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה