אירועים ב-27.12.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה