אירועים ב-26.12.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה