אירועים ב-25.10.19 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה