אירועים ב-28.12.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה