אירועים ב-21.12.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה