אירועים ב-17.12.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה