אירועים ב-10.12.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה