אירועים ב-30.11.22 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה