אירועים ב-17.11.22 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה