אירועים ב-24.11.21 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה