אירועים ב-9.2.21 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה

קפה עם הרבי יצא להפסקת קיץ קצרה - נשוב ב-13.9.22 הרב אזרי בשיחה עם הקהילה, מדי פעם בליווי אורח.…