אירועים ב-31.12.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה