אירועים ב-29.12.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה