אירועים ב-24.12.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה