אירועים ב-14.12.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה