אירועים ב-26.11.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה