אירועים ב-19.11.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה