אירועים ב-12.11.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה