תפארת שלום

תפארת שלום
בית השחמט, טאגור 26, תל אביב
054-538-0003
office@beit-daniel.org.il