קהילת הלב תפילה ולימוד בדרך הרוח

קהילת הלב תפילה ולימוד בדרך הרוח
רש”י 48, תל אביב
03-5442740 שלוחה 5
office@beit-daniel.org.il