< חזרה לכל השיעורים

אופזיציה וקואליציה – בראי פרשת קורח וימינו אלו

27/06/2022

עם הרב מאיר אזרי