< חזרה לכל השיעורים

על השנאה

03/03/2021

איך הפכנו לחברה כה רוויית שנאה?
עם הרב מאיר אזרי