< חזרה לכל השיעורים

929: פרק לא – אשת חיל מי ימצא?..

24/05/2021

מסיימים את ספר משלי עם הרבה גליה סדן