< חזרה לכל השיעורים

הטוב לעולם אינו מובן מאליו בעיני

14/04/2021

הרב אזרי משוחח עם טל בשן על אמה – הגב' רות בונדי ז"ל, שהייתה בין השאר, שורדת וחוקרת שואה