תנועה סיפור וצליל

פעילות התפתחותית לגילאי זחילה עד הליכה

נשחק, נשיר וגם נעבוד על חיזוק ויציבה

בית דניאל מרכז ליהדות מתקדמת תל אביב יפו
בני דן 62, תל אביב
(מפה)
03-5442740
office@beit-daniel.org.il