רבות עשו חייל   – השקת הספר מדרש רבה: מהפכת הרבנות הרפורמית הנשית בישראל

נחגוג עם שלוש רבות הנותנות קול למסעותיה ולמאבקיה של הרבנות הרפורמית הנשית בישראל. נביא את סיפורו של הספר ואת מקומו במאבק על דמותה היהודית ואיכותה הדמוקרטית של החברה בישראל.

מדרש רבה מספר את סיפורה של מהפכה, שראשיתה בקומץ נשים אמיצות שתבעו את זכותן ללמוד תורה, ללמד ולפרש תורה וליטול חלק בהנהגת הקהילה. זו מהפכה פמיניסטית ששורשיה בהתחדשות בית המדרש ובאחיזה בחובה לחדש ולרפא מסורת בת אלפי שנים, כדי להצמיח מחדש את מצווֹת חיינו. מדרש רבה מביא את קולן הצלול של עשרות רבות רפורמיות ישראליות, שיחד עם אחיותיהן ואחיהן בתפוצות ובארץ פתחו בארות סתומות שמנעו את נביעת המים החיים של תורה, הנהגה ויצירה; שחפרו אפיקים לנהרות חדשים ומתחדשים שיזינו את ים התלמוד והמעשה היהודיים. מדרש רבה הוא עדות למאבקן למען יהדות הנישאת על ידי מגוון המגדרים של הקיום האנושי; המקדמת שוויון וריבוי פנים, צדק ושלום, אמת ואמונה; השואפת לקיים הלכה למעשה את הקביעה המקראית הנאצלת שהאדם באשר הוא והיא נברא.ה בצלם האלוהות.
בהשתתפות:
הרבה גליה סדן
הרבה רינת צפניה שוורץ
הרבה אפרת רותם
הרב מאיה ליבוביץ'
ליווי מוסיקלי: הרבה דליה שחם

בית דניאל מרכז ליהדות מתקדמת תל אביב יפו
בני דן 62, תל אביב
(מפה)
03-5442740
office@beit-daniel.org.il