עיון יצירתי בפרשת השבוע

לימוד משותף של פרשת השבוע בהנחיית רבני התנועה, חברי קהילה ואורחים.

בית דניאל מרכז ליהדות מתקדמת תל אביב יפו
בני דן 62, תל אביב
(מפה)
03-5442740
office@beit-daniel.org.il