אירועים ב-27.12.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה