אירועים ב-25.12.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה