אירועים ב-20.12.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה