אירועים ב-13.12.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה