אירועים ב-30.10.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה