אירועים ב-22.10.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה