אירועים ב-16.10.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה