אירועים ב-15.10.18 בבית דניאללרשימת האירועים המלאה