לוח אירועים פברואר 2019 לרשימת האירועים המלאה

חודש קודם פברואר 2019 חודש הבא

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
1כ"ו שבט
אירועים בתאריך 1 בפברואר 2019
2כ"ז שבט
אירועים בתאריך 2 בפברואר 2019
3כ"ח שבט
אירועים בתאריך 3 בפברואר 2019
4כ"ט שבט
אירועים בתאריך 4 בפברואר 2019אירועים בתאריך 4 בפברואר 2019
5ל' שבט
אירועים בתאריך 5 בפברואר 2019
6א' אדר א'
7ב' אדר א'
8ג' אדר א'
אירועים בתאריך 8 בפברואר 2019
9ד' אדר א'
אירועים בתאריך 9 בפברואר 2019
10ה' אדר א'
אירועים בתאריך 10 בפברואר 2019
11ו' אדר א'
אירועים בתאריך 11 בפברואר 2019אירועים בתאריך 11 בפברואר 2019
12ז' אדר א'
אירועים בתאריך 12 בפברואר 2019
13ח' אדר א'
14ט' אדר א'
15י' אדר א'
אירועים בתאריך 15 בפברואר 2019
16י"א אדר א'
אירועים בתאריך 16 בפברואר 2019
17י"ב אדר א'
אירועים בתאריך 17 בפברואר 2019
18י"ג אדר א'
אירועים בתאריך 18 בפברואר 2019אירועים בתאריך 18 בפברואר 2019
19י"ד אדר א'
פורים קטן
אירועים בתאריך 19 בפברואר 2019
20ט"ו אדר א'
21ט"ז אדר א'
22י"ז אדר א'
אירועים בתאריך 22 בפברואר 2019
23י"ח אדר א'
אירועים בתאריך 23 בפברואר 2019
24י"ט אדר א'
אירועים בתאריך 24 בפברואר 2019
25כ' אדר א'
אירועים בתאריך 25 בפברואר 2019אירועים בתאריך 25 בפברואר 2019
26כ"א אדר א'
אירועים בתאריך 26 בפברואר 2019
27כ"ב אדר א'
אירועים בתאריך 27 בפברואר 2019
28כ"ג אדר א'