אירועי בית דניאל דצמבר 2018 לרשימת האירועים המלאה

חודש קודם דצמבר 2018 חודש הבא

ראשוןשנישלישירביעיחמישישישישבת
1כ"ג כסלו
אירועים בתאריך 1 בדצמבר 2018
2כ"ד כסלו
חנוכה: א׳ נר
אירועים בתאריך 2 בדצמבר 2018
3כ"ה כסלו
חנוכה: ב׳ נרות
אירועים בתאריך 3 בדצמבר 2018
4כ"ו כסלו
חנוכה: ג׳ נרות
אירועים בתאריך 4 בדצמבר 2018
5כ"ז כסלו
חנוכה: ד׳ נרות
אירועים בתאריך 5 בדצמבר 2018
6כ"ח כסלו
חנוכה: ה׳ נרות
אירועים בתאריך 6 בדצמבר 2018
7כ"ט כסלו
חנוכה: ו׳ נרות
אירועים בתאריך 7 בדצמבר 2018
8ל' כסלו
חנוכה: ז׳ נרות
אירועים בתאריך 8 בדצמבר 2018
9א' טבת
חנוכה: ח׳ נרות
אירועים בתאריך 9 בדצמבר 2018
10ב' טבת
חנוכה: יום ח׳
אירועים בתאריך 10 בדצמבר 2018
11ג' טבת
אירועים בתאריך 11 בדצמבר 2018
12ד' טבת
13ה' טבת
אירועים בתאריך 13 בדצמבר 2018
14ו' טבת
אירועים בתאריך 14 בדצמבר 2018
15ז' טבת
אירועים בתאריך 15 בדצמבר 2018
16ח' טבת
אירועים בתאריך 16 בדצמבר 2018
17ט' טבת
אירועים בתאריך 17 בדצמבר 2018
18י' טבת
עשרה בטבת
אירועים בתאריך 18 בדצמבר 2018
19י"א טבת
20י"ב טבת
אירועים בתאריך 20 בדצמבר 2018
21י"ג טבת
אירועים בתאריך 21 בדצמבר 2018
22י"ד טבת
אירועים בתאריך 22 בדצמבר 2018
23ט"ו טבת
אירועים בתאריך 23 בדצמבר 2018
24ט"ז טבת
אירועים בתאריך 24 בדצמבר 2018
25י"ז טבת
אירועים בתאריך 25 בדצמבר 2018
26י"ח טבת
27י"ט טבת
אירועים בתאריך 27 בדצמבר 2018
28כ' טבת
אירועים בתאריך 28 בדצמבר 2018
29כ"א טבת
אירועים בתאריך 29 בדצמבר 2018
30כ"ב טבת
אירועים בתאריך 30 בדצמבר 2018
31כ"ג טבת
אירועים בתאריך 31 בדצמבר 2018