מה חדש?הרבה גליה סדן בראיון על גיור בידיעות אחרונות

על הקשיים שמערימה הרבנות על המתגיירים ועל אפשרויות גיור אלטרנטיביות אצל הרפורמים והקונסרבטיבים>>לקריאת הכתבה