שבת תקומה קבלת שבת מיוחדת לקירוב לבבות

בערב שבת שבין יום השואה ויום העצמאות נערוך בבית דניאל קבלת שבת מיוחדת המוקדשת למשאלה לקירוב לבבות בעם היהודי ובחברה הישראלית. התפילה נערכת במספר רב של שפות בהשתתפות נציגי חברי הקהילה, משפחות בני ובנות המצווה וקבוצות העולים והמתגיירים בקהילה.

בית דניאל מרכז ליהדות מתקדמת תל אביב יפו
בני דן 62, תל אביב
(מפה)
03-5442740
office@beit-daniel.org.il