תרומות התרומה שלך תאפשר לנו להמשיך ולהרחיב את הפעילות שלנו

תרומה למרכזי דניאל תאפשר לנו להמשיך ולהרחיב את הפעילות שלנו.

לעמותה אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
לפרטים על תרומה המוכרת למס הכנסה, אנא פנו למשרד בטלפון 03-5442740 שלוחה 5
או בדוא"ל: office@beit-daniel.org.il

תודה!